Pozvánka na valnou hromadu 22.6

logo frigomont2

Představenstvo akciové společnosti FRIGOMONT a.s. se sídlem Juliánovské nám. 2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice IČ 260 32 732 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5557 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na čtvrtek 22. června 2017 v 10.00 hod. v kanceláři p. Ing. Jemelky Borek 40, Dačice.

 

 

Program 

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Schválení výroční zprávy představenstva za rok 2016, schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a rozdělení zisku 
    Výroční zpráva a roční účetní závěrka je akcionářům k dispozici v provozovně akciové společnosti
  4. Závěr řádné valné hromady

Navrhuje se toto obsazení orgánů valné hromady:

  1. Píša Petr, předseda valné hromady
  2. Ing. Habr František, zapisovatel
  3. Ing. Bc. Jiří Jemelka, ověřovatel zápisu
  4. Arnošt Čáp sčitatel hlasů

Další informace

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.45 hod. v místě konání valné hromady.

Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti a jím vlastněné akcie.
Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů,
které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Brně dne 19. května 2017

 Za představenstvo a.s.

Petr Píša, prokurista

 

Pozvánka na VH v pdf

Joomla SEF URLs by Artio
Nezávazná poptávka